Αναλογική εργασία ψηφιακό κεφάλαιο

Ο σύλλογός μας ευχαριστεί ιδιαίτερα τον Τέλη Τύμπα για τη δωρεά στη βιβλιοθήκη μας ενός αντίτυπου του εξαιρετικά ενδιαφέροντος και ολοκαίνουργιου βιβλίο του

Αναλογική εργασία,

ψηφιακό κεφάλαιο

Αναλογική εργασία ψηφιακό κεφάλαιο

“Ο όρος ψηφιακό, κομβικός στο τεχνικό λεξιλόγιο της εποχής μας, δεν υπήρχε πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ουσιοκρατική διάκριση των υπολογιστών σε αναλογικούς και μη αναλογικούς, ψηφιακούς, και η εγγενής σε αυτήν ιδεολογική υποτίμηση του αναλογικού υπολογιστή ως τεχνικά κατώτερου εισήχθησαν το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1940. Το επιχείρημα του ανά χείρας βιβλίου είναι ότι το αναλογικό και το ψηφιακό είναι στην πραγματικότητα αδιαχώριστα στην κοινωνική διαδικασία παραγωγής υπολογισμών, με το αναλογικό να αντιστοιχεί στο μεταβλητό κεφάλαιο και το ψηφιακό στο σταθερό. Η ανάδειξη της σημασίας της παραγωγής υπολογιστικής αναλογίας, της αξίας δηλαδή της εργασίας για την παραγωγή μίας αναλογίας μεταξύ υπολογιστή και αυτού που υπολογίζονταν με βάση αυτόν, του υπολογιζόμενου, είναι το κεντρικό θέμα του βιβλίου. Το βιβλίο περιλαμβάνει μια ιστορική και ιστοριογραφική επισκόπηση, μια ιστορία της τεχνολογίας του εκτός γραμμής (offline) υπολογισμού στην ενέργεια και μια εισαγωγή στην ιστορία του επιγραμμικού (online) υπολογισμού δηλαδή του αυτοματισμού, στην επικοινωνία.  “(οπισθόφυλλο)